نمایشگاههای تخصصی روسیه    
نمایشگاههای تخصصی روسیه

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی روسیه   
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی روسیه

از جمله شاخصهای دستیابی به توسعه پایدار، حرکت رو به رشد حوزه دانش و فناوری به عنوان یکی از بنیانهای اساسی توسعه و رشد در هر جامعه میباشد. از انجا که کشور روسیه توان علمی و فناوری قابل ملاحظه ای دارد، شناخت مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور از اهمیت ...
متن کامل ...

مترجم سایت های روسی   

وجود برخی سایتهای علمی و تخصصی روسیه که صرفا به زبان روسی تهیه و در سایت اینترنتی این مراکز قرار گرفته است، موجب شده که بهره برداری از این سایتها عملا غیر ممکن گردد ولیکن وجود نرم افرارهای تخصصی، این قابلیت را برای خوانندگان به وجود آورده است که با استفاده از آن، نیازهای خود را به زبان انگلیسی ترجمه نمایند.

سایت http://www.translater.ru  این قابلیت را به خواننده می دهد که با ورود به آن و درج متن موردنظر در کادر مربوطهSource Text  و  انتخاب گزینه مناسب  Russian to English و سپس با انتخاب گزینه Translate به ترجمه مورد نیاز دست یابد.

All Rights Reserved by embassy of I.R.Iran - Scientific & Industrial Section
مسئولیت محتوای سایت به عهده مدیریت رایزنی می باشد